JM-Slovakia.sk

CND Ján Majerník

Okrem ponúkaných služieb v oblasti servisu a opráv nákladných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, Vám prinášame  aj služby týkajúce sa oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy.

Špecializujeme sa na prepravy do Ruskej Federácie, Ukrajiny, Kazachstanu. Na dopravnom trhu fungujeme od roku 1994, máme teda dostatočné skúsenosti v týchto destináciách.  Firma CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA - Ján Majerník bola v spomínanom období založená ako predchodca spoločnosti JM-Slovakia, s.r.o. V súčasnosti sú tak tieto obe naše spoločnosti úzko späté medzi sebou v poskytovaní služieb v oblasti servisu nákladných motorových a prípojných vozidiel a služieb v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave . Na zabezpečenie bezproblémového fungovania dopravy máme na jednotlivých hraničných prechodoch uzatvorené zmluvy so špedičnými firmami.

Našou výhodou je ten fakt, že disponujeme vlastným vozovým parkom a návesmi 13,6m s objemom 92m3/LKW, čím nám odpadá povinnosť zabezpečovať vozidlá pre danú prepravu formou sprostredkovania.

Počas nášho dlhoročného pôsobenia v  tejto oblasti sme si vybudovali silné a stabilné postavenie na dopravnom trhu nielen v rámci SR, ale aj v zahraničí, o čom svedčí mnoho zrealizovaných prepráv a spokojných zákazníkov.

Zrealizované prepravy pre:

 • ORAVA Cargoteam, s.r.o.
 • Terichem, a.s.
 • Trans - COOPERA, s.r.o.
 • PAPO, s.r.o.
 • IMS SPEDITION, s.r.o.
 • SB Trans, s.r.o.
 • GEODIS calberson Slovensko s.r.o.
 • GEFCO SLOVAKIA s.r.o.
 • UNI SPED s.r.o.
 • Translog Slovakia, a.s.
 • ... a pre mnohé ďalšie.

Ponúkame, Vám profesionálny prístup a presné načasovanie doručenia tovaru na nakládku/vykládku, vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a zručnostiam v tomto smere.

V prípade Vášho dopytu, bližších informácií a cenovej kalkulácie nás neváhajte kontaktovať na uvedených telefónnych číslach, alebo písomne.

PREPRAVNÝ PORIADOK - CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY