JM-Slovakia.sk

O nás

Pôsobíme na trhu, kde je relatívne vysoké množstvo dopravnej techniky ale nedostatok možností na jej opravu a servis.

Tento fakt nás viedol k rozhodnutiu zamerať svoju činnosť na pomoc pri opravách a servisovaní týchto motorových aj nemotorových vozidiel.

Našimi klientmi sú predovšetkým prevádzkovatelia dopravnej techniky, ktorí potrebujú pružné a kvalitné služby, aby  svoje dopravné prostriedky mohli efektívne využívať.

Referencie

  • Márius Pedersen, a.s. Vranov
  • BUKÓZA Holding, a.s. Hencovce
  • BOJKUN s.r.o. Michalovce
  • LC Slovaktrans s.r.o. Michalovce
  • STAVOTERM Michalovce